เกี่ยวกับเรา

S MU ANG CO.,LTD.
เพื่อสร้างความสุข และ สุขภาพที่ดีให้แก่ผู้บริโภค


บริษัท เอส มูแอง จำกัด ประกอบธุรกิจเป็นผู้นำเข้า ผลิต และ จัดจำหน่ายอาหารสำเร็จรูปคุณภาพสูงภายใต้แบรนด์ของ บริษัทฯ และแบรนด์ชั้นนำทั่วโลก โดยจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ่านร้านค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) และ ผู้ให้บริการทางด้านอาหาร เช่น ผู้ประกอบการในธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร จัดเลี้ยง ( Food Service / HORECA : Hotel, Restaurant & Catering ) รวมถึง อีคอมเมิร์ซ ( e-Commerce ) และ ผู้ค้ารายย่อยอื่นๆ 


ภายใต้แบรนด์ Bornholms เราให้ความสำคัญกับการรักษาสภาพแวดล้อม และ ความยั่งยืน ของพันธุ์สัตว์ทะเล ซึ่งมีมาตรฐาน MSC ( Marine stewardship council ) ที่ให้การรับรองในกลุ่มผู้ทำธุรกิจประมง และ ผู้ผลิตอาหารทะเล เพื่อสร้างความมั่นใจต่อผู้บริโภค ในเรื่องการป้องกันการปนเปื้อน และ ความสะอาดของผลิตภัณฑ์ อีกทั้งเรายังมีกระบวนการผลิตที่ได้มาตราฐานระดับโลก ด้วยใบรับรองการันตีจาก IFS ซึ่งเป็นมาตรฐานอาหารระหว่างประเทศ เพื่อให้การผลิตอาหาร เป็นไปด้วยความปลอดภัย ( Food Safety ) กำหนดขึ้นโดยผู้ค้าปลีก แห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน ผู้บริโภคจึงมั่นใจได้ว่า ผลิตภัณฑ์ และ กระบวนการผลิตนี้ มีการจัดการระบบคุณภาพ และ HACCP ,การจัดการทรัพยากร, การวัดค่า การตรวจวิเคราะห์ และ การปรับปรุงให้ได้มาตรฐานอยู่เสมอ

บริษัทฯ ยึดมั่นในการนำเข้า ผลิต และ จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าเป็นสำคัญ