เงื่อนไขการจัดส่งสินค้า

  
  
  1. การจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน DHLKerryexpress และ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยทางบริษัทฯจะดำเนินการจัดส่งสินค้าอิงตามพื้นที่ใช้บริการที่รองรับ
  2. ทางบริษัทฯจะเริ่มทำการจัดส่งสินค้า หลังจากได้รับหลักฐานการชำระเงินในแต่ละรายการสั่งซื่อ จากทางลูกค้าแล้วเท่านั้น
  3. ทางบริษัทฯจัดส่งทุกวันยกเว้นวันหยุด และนักขัตฤกษ์
  4. การจัดส่งสินค้าขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ การจราจร อาจเกิดกรณีส่งสินค้าล่าช้า
  5. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  6. หากพบปัญหาทางด้านการใช้งานเว็บไซต์ฯ วิธีการสั่งซื้อสินค้า หรือ ตัวสินค้าที่ได้รับเกิดปัญหา สามารถติดต่อฝ่ายบริการหลังการขายได้ที่อีเมล์ store@smuang.com หรือติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ +668 640 82779 (Sale)