วิธีการสั่งซื้อสินค้า

  1. ผู้ใช้งานเว็บไซต์สามารถสั่งซื้อสินค้าผ่านระบบตะกร้าสินค้าได้ตลอด 24 ชั่วโมง
  2. เมื่อทำการสั่งซื้อสินค้าแล้ว ผู้ใช้งานเว็บไซต์สามารถเลือกวิธีการชำระเงินค่าสินค้าได้ 2 รูปแบบ อันได้แก่ โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร หรือ ชำระผ่านการบัตรเครดิท
  3. ในกรณีที่ลูกค้าชำระค่าสินค้าโดยวิธีการ โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร ลูกค้าจำเป็นต้องส่งหลักฐานการชำระเงิน โดยแจ้ง วัน , เวลา และ หมายเลขคำสั่งซื้อ มาที่อีเมล์ store@smuang.com เพื่อให้ทางบริษัทิทำการตรวจสอบด้วย
  4. ในกรณีที่ลูกค้าชำระค่าสินค้าโดยวิธีการ ชำระผ่านบัตรเครดิท ลูกค้าไม่จำเป็นต้องส่งหลักฐานการชำระเงินค่าสินค้ามาทางอีเมล์
  5. เมื่อลูกค้าชำระเงินค่าสินค้าแล้ว ทางบริษัทฯจะดำนเนินการตรวจสอบ พร้อมทั้งเริ่มจัดส่งสินค้าให้กับท่านเป็นลำดับต่อไป
หากพบปัญหาการใช้งาน สามารถอีเมล์สอบถามทางบริษัทฯมาได้ที่อีเมล์ store@smuang.com หรือที่ หมายเลขโทรศัพท์ 065-387-5098